Què és Gest-OLI

L'aplicació informàtica GESTOLI (Gestió de la comptabilitat del sector de l'Oli de les Illes Balears) s'ha creat amb l'objectiu d'incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació a la gestió de la comptabilitat i de la traçabilitat en el sector de l'oli.

Dels avantatges que presenta GESTOLI per als agents del sector, se'n poden destacar els següents:
 • Permet simplificar les tasques burocràtiques tant dels olivicultors, productors d'oli, envasadors i Consell Regulador.
 • És el primer sistema per a la gestió de la comptabilitat de l'oli "on-line"
 • Permet a les tafones i/o envasadores realitzar un seguiment del seu establiment des de qualsevol lloc del món.
 • Permetrà la presentació electrònica de les declaracions de l'oli relacionades amb el Consell Regulador.
 • Permetrà firmar digitalment els tràmits, donant la mateixa validesa jurídica que els signats amb el sistema tradicional.
 • Permet als productors i envasadors d'oli, mostrar als seus clients i a la societat, la transparència del seu sistema de traçabiliat i control.
 • Sistema de traçabilitat innovador, segur i àgil. Dades disponibles en temps real per les autoritats de control.
 • Permetrà realitzar accions de promoció i/o publicitat. Webs promocionals, enviament de sms, ....
 • Les declaracions cap al CR i Administració seran enviades online i això simplificarà molt la feina dels operadors.
 • Inclourà un mòdul per dur al dia temes de Qualitat dins de l'establiment, com els APPCCs, traçabilitat,...
 • Dispoarà d'una web d'accés públic amb informacions sobre l'oli de DO, como emprar-lo, traçabilitat, informacions, etc.