Informació del projecte

Públic objectiu

Aquest projecte se dirigeix fonamentalment a dos col·lectius de PYMES:

Empreses productores d'oliva

Mitjançant l'ús de l'aplicació i la incorporació del mòdul per donar soport als productors d'oliva i al sistema de targeta RFID se pretén millorar la competitivitat i productivitat d'aquestes PYMES agilitzant els seus processos de producció. A més, al ser una aplicació basada en un entorn web, se pretén afavorir la informatització i introducció a l'ús de les Noves Tecnologies i Internet d'aquestes empreses.

Empreses productores i envasadores d'oli

Mitjançant l'ús de l'aplicació aquestes empreses podran millorar la seva competitivitat i productivitat, millorant la gestió de la seva pràctica diària de la producció de l'oli, la seva traçabilitat i les seves tramitacions amb els organismes de control pertinents. Adicionalment, s'ha de destacar que la utilització del sistema de targeta RFID permetrà establir una relació més fluïda entre les empreses productores d'oliva i oli, millorant els seus processos de compra-venta, integrant, així, aquests dos col·lectius.

A més dels col·lectius de PYMES, existeixen altres col·lectius als que també va destinat el projecte i que se poden veure beneficiats pels seus resultats:

Organismes de control

Tant el consell regulador de la denominació d'origen de l'oli com l'administració pública, tendran accés immediat a les dades de producció, agilitzant els diferents tràmits de control de qualitat i permetent una ràpida resposta en cas d'alerta sanitària.

Consumidors

El fet de que totes les dades dels processos de producció estiguin centralitzades, permetrà la realització d'accions de promoció específiques dels productes. Així, per exemple, se podrà realitzar una web on oferir informació sobre oli als consumidors o enviar informació específica del procés de producció mitjançant missatges SMS a telèfons mòbils.