Informació del projecte

Introducció

La superfície d'olivar a l'illa de Mallorca supera les 2.200 ha, que a l'any 2006 produïren una quantitat d'oliva que va permetre realitzar 90.899 litres d'oli qualificat per la Denominació d'Origen Oli de Mallorca. Existeixen 6 tafones i 7 embotelladores que permeten donar servei a les més de 400 empreses productores d'oliva. Les expectatives de futur preveuen un creixement sostingut de la producció als propers anys i un augment progressiu de l'exportació d'oli a escala nacional i internacional.

El Reglament (CE) nº 178/2002 del Parlament Europeo i del Consell, pel que s'estableixen els principis i requisits generals de la legislació alimentària, al seu article 18, introdueix, per primera vegada amb caràcter horitzontal, per totes les empreses alimentàries i de pinsos, l'exigència de disposar a partir del 1 de gener de 2005 d'un sistema de traçabilitat "dels aliments, els pinsos, els animals destinats a la producció d'aliments i de qualsevol altra substància destinada a ser incorporada a un aliment o un pinso, o amb probabilitat de ser-ho".

Així, cada empresa haurà de disposar d'un sistema de gestió documental que permeti identificar i realitzar un seguiment dels productes que entren, romanen i surten al seu negoci de forma àgil, ràpida i eficaç, amb el fi de que davant una pèrdua de seguretat del producte se puguin adoptar les mesures necessàries.

Per una altra part, el fet de la creació a l'any 2002 de la denominació d'origen Oli de Mallorca obliga, segons el reglament de les empreses productores d'oliva i de les productores d'oli, a mantenir tot un conjunt de registres amb l'objetiu de permetre, tant al consell regulador de l'oli com a l'administració autonòmica, la verificació del compliment de tots els requisits establits al reglament pertinent per a l'obtenció de la marca.

Actualment les empreses que participen al procés de producció de l'oli utilitzen un sistema de traçabilitat i registre manual, basat en diferents llibres que han d'anar complimentant, lo que implica un consum important de temps i la possible generació d'errors en la introducció de les dades en els llibres. A més, en molts de casos, se duplica gran part de la informació introduïda ja que s'han de fer declaracions de producció a diferents entitats responsables, com el Consell Regulador o la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Així mateix la realització d'inspeccions per part d'aquestes entitats responsables resulta especialment laboriosa ja que s'ha de seguir tot el procés manualment in situ, donat que no se té accés als llibres fins que no s'arriba físicament a les tafones. Tot això duu que la realització d'aquestes inspeccions sigui excessivament lenta, amb el consiguient perjudici tant per les empreses com les entitats inspectores.