Asistencia Técnica

Si com a usuari necessita ajuda per a utilitzar l'aplicació, se dóna assistència tècnica a varis nivells a les empreses que implantin el sistema.

Les dades de contacte de primer nivell (referents a la utilització de l'aplicació) són:

Limit Tecnologies, S.A.

Persona: Pep Pérez

Telèfon: 971 84 45 53

E-mail:

Horari: de dilluns a dijous de 8:00h a 14:00 i de 15:00 a 18:00h. Divendres de 8:00h a 14:00h.