Procés d'adhesió

L'adhesió al projecte no depèn de les tafones/envasadores/olivicultors, és una tasca del Consell Regulador de l'Oli de Mallorca. Això és així ja que aquesta aplicació serà d'ús obligatori pel sector de l'oli. Així, el Consell Regulador donarà d'alta les tafones, envasadores i olivicultors al sistema, i farà arribar les dades d'accés als usuaris del sistema. Aquesta tasca d'adhesió dels usuaris a Gest-oli se durà a terme abans de la temporada de collita d'oliva de l'any 2009.

Si se té cap dubte respecte a aquesta fase, se pot demanar informació al Consell Regulador de l'Oli de Mallorca:
C. Babieca, núm. 2, 1r pis, 07198 Son Ferriol
Telèfon: 871 030 769