Informació del projecte

Objectius del projecte

L'objectiu principal del projecte consisteix en millorar la competitivitat i productivitat de les PYMES del sector de l'oli, mitjançant la realització d'una aplicació orientada a les necessitats d'aquest sector.

A través del desenvolupament del projecte s'espera obtenir una eina que permeti gestionar de forma àgil i integrada tot el procés de producció de l'oli, interrelacionant a tots els actors involucrats i facilitant els procediments de registre i traçabilitat del producte propis del sector. A més, permetrà optimitzar i realitzar tots els tràmits i declaracions amb les entitats responsables necessaris per complir amb la legislació vigent, realitzar controls de qualitat i disposar d'una ràpida resposta en cas d'alerta sanitària.

Se pretèn aconseguir l'objectiu principal del projecte a través de l'assoliment dels sigüents objectius específics: desenvolupament d'una aplicació informàtica adaptada a les necessitats dels diferents actors que intervenen en el procés de producció de l'oli, incorporació d'un sistema de targeta electrònica basada en tecnologia RFID per agilitzar els processos de compra-venta, utilització d'un sistema de firma electrònica digital.

Donades les característiques de l'aplicació a desenvolupar, basada en tecnologia web, s'espera motivar l'ús de les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i més concretament Internet i les xarxes locals, a l'àmbit de les empreses productores d'oliva i les d'oli. Motivant, a més, l'ús de sol·lucions TIC, com és la targeta electrònica, per la gestió de l'aprovisionament i els processos de compra-venta o per la gestió d'inventaris en línia.

anterior:
següent: