Asistencia Técnica

Si com a usuari necessita ajuda per a utilitzar l'aplicació, se dóna assistència tècnica a varis nivells a les empreses que implantin el sistema.

Les dades de contacte de primer nivell (referents a la utilització de l'aplicació) són:

Limit Tecnologies, S.A.

Persona: Pep Pérez

Telèfon: 971 84 45 53

E-mail:

Horari: de dilluns a dijous de 8:00h a 14:00 i de 15:00 a 18:00h. Divendres de 8:00h a 14:00h.

Si es dóa el cas de que es detectés qualque problema de mal funcionament de l'aplicació, el segon nivell de l'assistència tècnica resoldrà el problema:

Limit Tecnologies, S.A.

Persona: Sion Andreu

Telèfon: 971 84 45 53

E-mail:

Horari: de dilluns a dijous de 8:00h a 14:00 i de 15:00 a 18:00h. Divendres de 8:00h a 14:00h.

Per a qualsevol dubte sobre l'aplicació, el projecte, o informacions vàries:

Fundació iBit

Persona: Joan Pernía

Telèfono: 971 17 72 82

E-mail:

Horario: de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.