Informacions Útils

CAMPANYA 2019-2020:

13/09/2019
Aquests dies des del Consell Regulador de la DO Oli de Mallorca, enviem les cartes informatives sobre el pagament de la taxa anual corresponent a la campanya 2019-2020. La informació vos arribarà els propers dies per dues vies: - correu postal - correu electrònic En ambdós formats trobareu: a) carta informativa sobre el métode de pagament i les taxes b) Annex IV (si escau) c) Prefactura amb el total a pagar i número de compte bancari a on fer l'ingrés